top of page

MDS-2

Maselec MDS-2 เป็น High Frequency Limiter แบบ dual mono ที่สามารถ link กันได้ อยู่ในรูปแบบของ rack 1U 19 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับใช้เป็น de-esser เพื่อกดความถี่สูง แต่ยังคง character และความคมชัดของเสียง

 

ด้วย time constant ที่เป็นแบบอัติโนมัติและเทคนิคที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ gain reduction ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการควบคุม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ dynamic ที่สูงและไม่คงที่โดยไม่ต้องปรับใหม่อีก

ด้วย input range ที่กว้างถึง +29dBu และ low noise ทำให้ MDS2 สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

 

ในส่วนของ side chain นั้นสามารถเปลี่ยนเป็น M-S ได้ ซึ่งใช้ได้กับโฟกัสไปที่ความถี่สูงตรงกลางของ stereo image เมื่อเปลี่ยนมาใช้งานฟังก์ชันนี้จะทำให้ threshold ของเสียงที่อยู่ตรงกลางนั้นลดลง 6 dB เมื่อเทียบกับเลียง side ซึ่งฟังก์ชันนี้จะไม่ส่งผลกับ audio path

MASELEC MDS-2 De-Esser

฿157,000.00Price

    * This price does not include installation and

      May be modified without prior notice *

    bottom of page