Solid State Logic SSL2 USB Audio Interface

 

       Solid State Logic เป็นผู้นำด้านการบันทึกเสียงมานานกว่า 40 ปี ด้วยคอนโซลรูปแบบขนาดใหญ่ เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง