top of page

สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ของสล็อต I/O 16 ช่องยังสามารถรองรับ AES ได้ 8 ช่องต่อสล็อต ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดค่า ADA-128 ให้ตรงกับความต้องการของระบบของคุณ

8x8 AES Module for ADA-128

฿68,000.00ราคา

    * ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและ

      อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

    bottom of page