ห้องอัดเสียง บันทึกเสียง Vintage Studio กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการอัดเสียงมากมาย

vintagestudiostaff@gmail.com

085 - 019 - 1915 (Store:สอบถาม/นัดหมายทดลองสินค้า)

086 - 774 - 0077 (Recording Studio: จองคิวอัดเสียง)

35 Udomsuk27 Sukhumvit 103 Bangkok 10260 Thailand

  • Vintage Studio
  • Vintage Studio
  • Instagram Social Icon
SSL_Ox-Eng-Logo_BOW (1).jpg
Neumann_edited.jpg
Furman-logo.png
Sennheiser _edited.jpg

New colours from the masters of analogue.

      Fusion is an all-analogue 2U stereo outboard processor created for the modern hybrid studio. Fusion introduces five completely new analogue colouration tools designed to bring the perfect combination of added tonal character, weight

and space to your mix bus or stereo stems, with the detail, warmth and finesse that only real analogue circuits can provide.

The SSL sonic legacy is built upon a much-emulated collection of analogue audio processing tools that have featured in generations of studio consoles; pristine mic pre’s, classic Channel EQ & Dynamics, the legendary Stereo Bus Compressor,

the Listen Mic Compressor, and the unique SSL summing bus. Fusion takes SSL into a new era with the introduction of a suite of new analogue processing tools that offer exceptional tonal character and versatility. Fusion expands the processing palette for hybrid studio owners and is a superb partner for the SSL Stereo Bus Compressor.

Vintage Drive

      Vintage Drive - is a unique non-linear harmonic enhancement circuit that brings cohesion and strength to your mix. Drive and Density controls interact to produce harmonic saturation and soft compression derived from overloading an analogue circuit. It can be used lightly for subtle thickening saturation or driven hard for more extreme distortion.

SSL Fusion_Drive.jpg
SSL Fusion_EQ.jpg
The Violet EQ

      The SSL Violet EQ - an all-new minimum phase-shift, two-band shelving EQ. The first new SSL analogue EQ circuit for more than 25 years draws on the SSL legacy of carefully selected frequencies and response curves to create a musical and intuitive EQ designed to quickly dial in low-end weight and high-end sheen. High and Low frequency circuits each offer four switched frequency points and +/-9dB attenuation.

HF Compressor

      A new High Frequency Compressor delivers the distinctive sound of high frequency rounding in the analogue domain. A compressor that effects high frequencies only, optimised for smooth and transparent harshness reduction and a tape-like high-frequency roll off – great for taming brittle high frequency fizz.

SSL Fusion_HF-Compressor.jpg
Stereo Image

      A new Stereo Image enhancer provides a true analogue Mid-Side circuit that manipulates the Side signal, allowing for widening and spatial manipulation of the stereo field.

Transformer

      A switched, custom-designed SSL Transformer circuit introduces subtle low-frequency saturation, alongside a high-frequency phase-shift. The result is a simultaneous thickening of the low-end and an added sparkle to the high-end