หลักสูตร Sound Engineer Training Program

    หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ทางด้านบันทึกเสียงให้ได้เสียงที่ดี โดยสามารถดึงพลังของอุปกรณ์การบันทึกเสียงออกมาได้เต็ม 100% เข้าใจถึงหลักการใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง เช่น Mixer, Microphone, Pre-mic, Compressor, EQ, reverb, delay ฯลฯ (เพื่อที่จะเข้าใจปุ่มทุกปุ่มในเครื่องมือว่าใช้ประโยชน์อย่างไร) รวมถึงพื้นฐานการใช้ Computer สำหรับทำเพลง พร้อมทั้งวิธีการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ท่านมี และงานที่ท่านทำ โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการบันทึกเสียง จนกระทั่งถึงการ Mix เสียงสมบูรณ์ เน้นการปฏิบัติจริงๆ ได้ลงมือฝึกทำงานด้วยตนเองทุกๆขั้นตอน  เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการความรู้ทางการบันทึกเสียง

  • Producer

  • นักดนตรี (ศิลปินชั้นดีมักมีความรู้ทาง Sound Engineer เพื่อสามารถผลิตผลงานเพลงของตนเองให้ตรงกับภาพในใจ และมีโลกทัศน์ ที่กว้างในการทำงาน)

  • ผู้ที่ทำงานในห้องอัดเสียง, ทำงานเสียงกลางแจ้ง, ทำงานในห้องส่งวิทยุและทำงาน เสียงทุกรูปแบบ

  • นักเรียน, นักศึกษาที่ต้องการยึดอาชีพสายดนตรี หรือเตรียมสอบเข้าสายดนตรี (คณะเทคโนโลยีดนตรี )

ห้องอัดเสียง บันทึกเสียง Vintage Studio กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการอัดเสียงมากมาย

vintagestudiostaff@gmail.com

085 - 019 - 1915 (Store:สอบถาม/นัดหมายทดลองสินค้า)

086 - 774 - 0077 (Recording Studio: จองคิวอัดเสียง)

35 Udomsuk27 Sukhumvit 103 Bangkok 10260 Thailand

  • Vintage Studio
  • Vintage Studio
  • Instagram Social Icon
SSL_Ox-Eng-Logo_BOW (1).jpg
Neumann_edited.jpg
Furman-logo.png
Sennheiser _edited.jpg