top of page

สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ของสล็อต I/O 16 ช่องยังสามารถรองรับ AES ได้ 8 ช่องต่อสล็อต ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดค่า ADA-128 ให้ตรงกับความต้องการของระบบของคุณ

8x8 AES Module for ADA-128

฿87,000.00Price

    * This price does not include installation and

      May be modified without prior notice *

    bottom of page