CN-3600S-E

 

ออกแบบมาสำหรับในการติดตั้งในพื้นที่ที่ใช้ไฟ 220V-240V CN-3600S-E รวมความสามารถในการควบคุมที่ดีเยี่ยมผ่านเทคโนโลยี SmartSequencing การป้องกันไฟ AC ขั้นสูง การกรองสัญญาณรบกวน AC และตัวเลือกอย่าง BlurBolt Remote Power and Energy Management Platform(BB-ต้องใช้อะแดปเตอร์ RS232)

&n