top of page

ผลกระทบแบบโดมิโน่ (domino effect) กับห้องบันทึกเสียง

อัปเดตเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ผลกระทบแบบโดมิโนคือ ทฤษฎีที่ผลกระทบอย่างนึง ส่งผลกระทบกับอีกอย่างนึงจนกระทบไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับการเรียงโดมิโน ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งล้ม ที่เหลือก็จะล้มทั้งหมด


แล้วทฤษฎีนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับห้องบันทึกเสียง ???


ห้องบันทึกเสียงโดยส่วนใหญ่นั้น ต่างมีอุปกรณ์ในการใช้งานที่มีราคาค่อนข้างสูงทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Audio Interface, Mixer, Monitor Speakers หรือ Outboard Gear ที่มีมูลค่าสูงเป็นต้น

และการที่อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้งานได้ ต่างก็ต้องใช้ "ไฟฟ้า" ในการทำงาน

จุดเริ่มต้นของอุปกรณ์เหล่านี้คือ "ไฟฟ้า" ทุกบ้านทุกที่ล้วนมีไฟฟ้าใช้กัน แต่โดยส่วนใหญ่ ไฟฟ้าจากตัวบ้านนั้น

จะเป็นไฟฟ้าที่ไม่เสถียรเท่าที่ควร บางครั้งไฟฟ้าที่เข้ามาในอุปกรณ์เรา จะเกิดการกระชากหรือไม่นิ่ง

กราฟของไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องกรองไฟกับไม่ผ่านเครื่องกรองไฟ


ทีนี้สัญญาณไฟฟ้าที่กระชากพวกนี้ จะเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่มันจะไม่ได้เกิดความเสียหายในทันที แต่ะจะลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของเรา แต่ถ้าเกิดอุปกรณ์เรานั้น sensitive กับไฟฟ้ามาก มันอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายในทันทีเลยก็ได้


ลองสมมุติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของเราจะเป็นยังไง ของหลายๆล้านอาจเสียหายได้ เพราะความประมาทกับไฟฟ้า ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์เรา

Furman PL 8 C E


ถ้าไฟฟ้าที่เสถียร อาจเกิดเหตุทำให้อุปกรณ์เรามีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติและจะเกิดการเสียกับอุปกร์เราไปทีละชิ้นๆ ซึ่งเป็นของ Domino effect


จะป้องกันยังไง ??


ป้ัองกันโดยการใช้เครื่องกรองไฟ

เครื่องกรองไฟถึงมีบทบาทอย่างมากของทุกห้องบันทึกเสียง

มันสามารถปกป้องอุปกรณ์ของเราและทำให้อุปกรณ์ของเราใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาแค่ไม่กี่หมื่นแต่ช่วยให้อุปกรณ์ราคาแสนหรือล้าน ใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งมันคุ้มค่ากับการที่จะใช้งานมันอย่างยิ่ง !


เครื่องกรองไฟที่แนะนำคือยี่ห้อ Furman

ที่มีเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี ก็คือ

- Series Multi-Stage Protection (SMP) ป้องกันกระแสไฟฟ้าที่เกิดการกระชากเข้าอุปกรณ์ของเรา

- Extreme Voltage Shutdown (EVS) ถ้าเกิดความผิดปกติของกระแสไฟที่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ของเรา จะหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของเราทันที

- Linear Filtration Technology (LiFT) กรองกระแสไฟฟ้าที่รบกวน เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้ง 3 เทคโนโลยีนั้น จะมีอยู่ในรุ่นอย่าง Classic

Furman PL 8 C E

หรือรุ่น Compact


Furman AC-210A-E


สองรุ่นนี้คือตังอย่างของ Furman ที่มีเทคโนโลยีที่บอกมาข้างต้น

หลังจากที่ทุกๆคนอ่านมาถึงตรงนี้ หวังว่าทุกๆคนจะตระหนักถึงไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสียหายมากขึ้น แนะนำให้ซื้อเครื่องกรองไฟมาใช้ครับ :)

ดู 1,441 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page